Vuosikertomus 2019
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 
tilikaudelta 1.1.-31.12.2019
Etusivu   >  Hallinto- ja ohjausjärjestelmä  >  Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet  >  Ydinliiketoiminnan prosessien riskit ja valvontatoimet

Ydinliiketoiminnan prosessien riskit ja valvontatoimet

Liiketoimintaprosessien riskien­hallintatoimet on määritelty kontrollikohtien muotoon:

  • relevanttien prosessiriskien tunnistaminen;
  • yhteiset kontrollikohdat / Yhtiön vähimmäiskontrollikohdat tunnistetaan;
  • yhteiset kontrollikohdat implementoidaan liiketoimintaprosesseihin; ja
  • ylimääräiset kontrollikohdat määritellään tarpeen mukaan liiketoiminta- tai toimintotasoilla.

Valvontatoimia ovat ohjeistukset ja toimenpiteet, joiden avulla varmistetaan johdon ohjeiden toteutuminen. Valvontatoimilla varmistetaan riskien huomioiminen tarvittavilla toimenpiteillä, jotta Yhtiön tavoitteet saavutetaan. Valvontatoimet asetetaan organisaation laajuisesti, kaikilla tasoilla ja kaikkiin toimintoihin. Niihin kuuluu erilaisia toimia, kuten esimerkiksi hyväksynnät, valtuutukset, varmentamiset, toimintojen tehokkuuden tarkastaminen, varallisuuden turvaaminen ja vastuiden eriyttäminen.