Vuosikertomus 2019
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 
tilikaudelta 1.1.-31.12.2019
Etusivu   >  Hallinto- ja ohjausjärjestelmä  >  Tilintarkastajan valitseminen ja palkkiot

Tilintarkastajan valitseminen ja palkkiot

Yhtiössä on yksi KHT-tasoinen tilintarkastaja, ja mikäli tilintarkastaja ei ole laissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, valitaan yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Varsinainen yhtiökokous 2019 valitsi Yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n, KHT Jari Karppisen päävastuullisena tilintarkastajana. Varsinainen yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Tilintarkastajien palkkiot vuonna 2019 olivat 114 000 euroa (112 000 euroa vuonna 2018). Kokonaispalkkioista tilintarkastuksen osuus oli 92 000 euroa (90 000 euroa vuonna 2018), veroneuvonnan osuus 7 000 euroa (16 000 euroa vuonna 2018) ja muiden palveluiden osuus 15 000 euroa (6 000 euroa vuonna 2018).