Vuosikertomus 2019
Hallituksen toimintakertomus
Etusivu   >  Hallituksen toimintakertomus  >  Liiketoiminnan kehittyminen 2019

Liiketoiminnan kehittyminen tammi-joulukuussa 2019

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla Bittium toi markkinoille uuden äärimmäiseen tietoturvakäyttöön tarkoitetun Bittium Tough Mobile 2 -älypuhelimen. Bittium Tough Mobile 2 -älypuhelimen tietoturvallisuuden ydin on sen kerroksittain rakennettu tietoturva, joka perustuu kovennettuun Android™ 9 Pie -käyttöjärjestelmään, puhelimen ainutlaatuisiin HW-ratkaisuihin ja lähdekoodiin integroituihin tietoturvaominaisuuksiin sekä -ohjelmistoihin. Kerroksittaisella tietoturvalla varmistetaan sekä puhelimeen tallentuneen tiedon että tiedonsiirron suojaus parhaalla mahdollisella tavalla.

Bittium Tough Mobile 2 -älypuhelimen tuotetoimitukset asiakkaille aloitettiin vuoden toisella vuosipuoliskolla. Moderni älypuhelinmuotoilu yhdistettynä maailman korkealuokkaisimpaan tietoturvaan on herättänyt kiinnostusta markkinoilla. Jatkuvasti tapahtuvat tietoturvahyökkäykset kasvattavat tietoisuutta mobiilitietoturvan tärkeydestä. Myös ensimmäisen sukupolven Bittium Tough Mobile -älypuhelinten toimitukset asiakkaille jatkuivat.

Bittium julkisti Bittium Tough Mobilelle usean suojatun työtilan mahdollistavan Multicontainer-ominaisuuden. Suojattujen työtilojen avulla käyttäjät voivat ladata turvallisesti hyväksyttyjä sovelluksia omien organisaatioiden sovelluskaupoista ja helposti käsitellä jopa usean eri organisaation luottamuksellisia tietoja sekä lisäksi omia henkilökohtaisia tietojaan ja sovelluksiaan yhdellä ja samalla Bittium Tough Mobile -älypuhelimella.

Bittium SafeMove -etäkäyttöratkaisusta markkinoille tuotiin uusi ohjelmistoversio, jossa on tärkeitä uusia kyberturvallisuuteen liittyvää kriisinkestävyyttä tukevia ominaisuuksia.

Meksikon valtion viranomaisille kehitettyjen satelliittipuhelimien toimitusmäärät jäivät tavoitteesta. Volyymitoimituksia tavoitellaan vuoden 2020 aikana.

Uusien Bittium Tough SDR -sotilas- ja ajoneuvoradioiden kehitystyö on kestänyt hieman ennakoitua pidempään. Tuotteiden kenttätestejä on viety läpi vuoden 2019 viimeisellä puoliskolla ja varsinaiset tuotetoimitukset asiakkaille yhtiö pyrkii aloittamaan alkuvuonna 2020. Sotilas- ja ajoneuvoradiot on suunniteltu toimimaan äärimmäisissä olosuhteissa. Niissä on ainutlaatuisen laajan taajuusalueen ansiosta uniikki häirinnänsietokyky ja vahva tietoturva.

Puolustusmarkkinoille suunnatussa liiketoiminnassa aloitettiin vuoden toisella vuosipuoliskolla taktisen viestinnän järjestelmätoimitukset Itävallan puolustusvoimille. Tämä yhteistyö on ollut merkittävä askel Bittiumin taktisen viestinnän tuoteportfolion kansainvälistymiselle. Bittiumin taktinen runkoverkko tulee Itävallan puolustusvoimien uuden taktisen tiedonsiirtojärjestelmän ytimeksi. Runkoverkon lisäksi asiakkaalle toimitetaan Bittium Tough Comnode ja Bittium Tough VoIP -päätelaitteita.

Yhteistyö Suomen Puolustusvoimien kanssa jatkui vahvana. Suomen Puolustusvoimilta saatiin vuoden 2019 aikana useita tilauksia. Ensimmäinen 3,4 miljoonan euron tilaus koski taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitettujen järjestelmien ja niihin liittyvien tuotteiden ylläpitoa ja jatkokehittämistä vuosina 2019–2020. Toinen tilaus koski Bittium Tactical Wireless IP Network (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteita ja Bittium Tough Comnode -päätelaitteita, kokonaisarvoltaan 11,5 miljoonaa euroa. Kolmas tilaus koski eurooppalaisen ESSOR-ohjelmistoradiohankkeen (European Secure SOftware-defined Radio) OC1-vaiheen (Operational Capability 1) laajakaistaisen aaltomuodon sovittamista Puolustusvoimille toimitettaviin Bittium Tough SDR -radioihin. Aaltomuodon sovittamisella kansallisiin ohjelmistoradioihin mahdollistetaan ESSOR-hankkeen tavoitteiden mukainen radioiden yhteentoimivuus yhteiseurooppalaisissa operaatioissa. Tilaus oli arvoltaan noin 1,1 miljoonaa euroa. Tilaus sisälsi myös optioita vuosille 2020–2021, joiden yhteisarvo on noin 2,5 miljoonaa euroa. Neljäs tilaus koski kapeakaistaisen aaltomuodon kehitystyötä taktisiin Bittium Tough SDR -ohjelmistoradioihin. Aaltomuodon kehitystyön avulla Puolustusvoimat pystyy aloittamaan radioiden kenttätestauksen ja aaltomuodon jatkokehittämisen Puolustusvoimien tarpeisiin yhteistyössä Bittiumin kanssa.

Viron puolustusvoimilta Bittium sai tilauksen sotilas- ja ajoneuvokäyttöön tarkoitetuista Bittium Tough SDR -ohjelmistoradioista ja Bittium TAC WIN -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteista. Bittium Tough SDR -radioilla ja Bittium TAC WIN -tuotteilla täydennetään Viron puolustusvoimille jo aiemmin toimitettua taktista tiedonsiirtojärjestelmää.

Bittiumille myönnettiin tietoturvallisuuden hallinnan ISO 27001:2013 -sertifikaatti. Se tukee Bittiumin tietoturvallista toimintatapaa sekä strategian toteuttamista kaikilla tuote- ja palvelualueilla. Sertifikaatti kattaa Bittiumin liiketoiminta- ja tukiprosessit, tietoturvallisuuden, henkilöstö- ja kiinteistöturvallisuuden sekä jatkuvan parantamisen menettelyt. ISO 27001:2013 -standardissa määritetään vaatimukset informaatioteknologian tietoturvallisuuden hallintajärjestelmälle organisaatioissa. Standardissa esitetään tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän luomista, toteuttamista, ylläpitämistä ja jatkuvaa parantamista koskevat vaatimukset.

Yhteistyö johtavan yhdysvaltalaisen etämonitorointipalveluita tarjoavan yrityksen, Preventicen, kanssa jatkui merkittävänä. Bittium on kehittänyt yhteistyössä Preventicen kanssa kokonaisratkaisun, joka parantaa sekä lääkärin että potilaan käyttökokemusta sydämen etämonitoroinnissa. Tähän kokonaisratkaisuun kuuluvien Bittium Faros -EKG-laitteiden teknologian pohjalta kehitettyjen EKG-mittalaitteiden volyymitoimitukset Preventicelle jatkuivat merkittävinä. Lisäksi yhtiö sai useita uusia asiakkuuksia Australiasta, Aasiasta ja Euroopasta.

Bittium toi markkinoille uuden sydämen sähköisen toiminnan etämonitorointiin tarkoitetun Bittium HolterPlus -ratkaisun. Ratkaisu mahdollistaa potilaan aikaisemman kotiuttamisen sairaalasta etämonitoroitavaksi esimerkiksi kotiin tai matalamman hoitotason yksiköihin. Potilaan EKG-mittaustieto tallentuu ja siirtyy tietoturvallisesti monitorointilaitteelta lääketieteen etälausuntopalvelualustalle, josta mittatieto on siirrettävissä analyysiohjelmaan kardiologin analysoitavaksi. Tämän jälkeen hoitava lääkäri saa analyysin ja mahdolliset potilaan jatkohoito-ohjeet.

Palveluliiketoiminnassa jatkettiin 5G-teknologian ja erilaisten liitettävyysratkaisujen kehittämistä asiakkaille, pääosin Euroopassa. Innovatiivisten tuotekehityspalvelujensa rinnalle Bittium lanseerasi omaan tietoturvalliseen alustaan perustuvan ohjelmistorobotiikkaratkaisun. Ohjelmistorobotiikka (RPA, Robotic Process Automation) on menetelmä, jonka tavoitteena on virtaviivaistaa liiketoimintaprosesseja. Se automatisoi manuaalisesti suoritettavia tehtäviä, jotka ovat aikaa vieviä, toistuvia ja alttiita virheille. Kokonaisuutena tuotekehityspalvelujen myynti laski edellisvuodesta. Laskuun vaikuttivat erityisesti yhtiön omat merkittävät tuotekehitysprojektit, jotka kiinnittivät osaajia omien tuotteiden tuotekehitykseen.