Vuosikertomus 2019
Hallituksen toimintakertomus
Etusivu   >  Hallituksen toimintakertomus  >  Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta

Bittium jatkoi merkittäviä investointeja omien tuotteiden ja tuotealustojen kehittämiseksi.

Tammi–joulukuussa 2019 investoinnit olivat 25,1 miljoonaa euroa, eli 33,4 prosenttia liikevaihdosta.

Tuotekehitysinvestoinnit kohdistuivat pääsääntöisesti puolustusteollisuudelle suunnatun taktisen viestintäjärjestelmän ja sen tuotteiden kehittämiseen, erilaisten viranomais- ja erikoispäätelaitteiden sekä niitä tukevien tietoturvaohjelmistojen kehittämiseen, ja terveysteknologiatuotteiden kehittämiseen.

Aktivoidut tuotekehityskulut koostuivat ohjelmistoradiopohjaisten taktisten radioiden, Bittium Tough SDR -tuoteperheen, taktisten verkkojen, tietoturvallisten puhelimien ja ohjelmistojen sekä terveysteknologiatuotteiden kehittämiseen liittyvistä investoinneista.

 

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, MEUR  2019
12 kk
2018
12 kk
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot yhteensä 25,1 21,6
Aktivoitu taseeseen -15,6 -15,1
Kauden poistot ja arvonalentumiset tuotekehitysaktiivasta 3,1 0,4
Tuloslaskelmaan sisältyy kuluksi kirjattuja tutkimus- ja tuotekehitysmenoja 12,6 6,9
Tutkimus- ja tuotekehityspanostukset, % liikevaihdosta 33,4 % 34,4 %

 

Aktivoitujen tutkimus- ja tuotekehitysmenojen määrä taseessa, MEUR  2019
12 kk
2018
12 kk
Hankintameno kauden alussa 26,6 11,9
Lisäykset kauden aikana 15,6 15,1
Kauden poistot -3,1 -0,4
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 39,1 26,6