Vuosikertomus 2019
Hallituksen toimintakertomus
Etusivu   >  Hallituksen toimintakertomus  >  Vuosi 2019 lyhyesti  >  Taloudellinen kehitys 2019

Taloudellinen kehitys tammi-joulukuussa 2019

Konsernin laaja tuloslaskelma, MEUR 2019 2018
  12 kk 12 kk
     Liikevaihto 75,2 62,8
     Liikevoitto / -tappio 6,3 2,8
     Rahoitustuotot ja -kulut -0,4 -0,1
     Tulos ennen veroja 5,9 2,7
Kauden tulos 7,6 4,0
Kauden laaja tulos yhteensä 7,7 4,1
     
Kauden tuloksen jakautuminen    
     Emoyhtiön omistajille 7,6 4,0
Kauden laajan tuloksen jakautuminen    
     Emoyhtiön omistajille 7,7 4,1
     
Tulos / osake jatkuvista toiminnoista, EUR 0,214 0,133
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 9,6 miljoonaa euroa (-0,5 miljoonaa euroa).

  • Nettokassavirta oli 4,3 miljoonaa euroa. Nettokassavirta sisälsi merkittävimpinä erinä 20,0 miljoonan euron pankkilainan noston,

  • 15,6 miljoonan euron tuotekehitysinvestoinnit omiin tuotteisiin ja 5,4 miljoonan euron osingonmaksun (-32,0 miljoonaa euroa sisältäen merkittävimpinä erinä 15,1 miljoonan euron tuotekehitysinvestoinnit omiin tuotteisiin ja 10,7 miljoonan euron osingon maksun).

  • Omavaraisuusaste oli 73,4 prosenttia (84,7 prosenttia).

  • Nettovelkaantumisaste oli -11,2 prosenttia (-26,7 prosenttia).

Vertailu puolivuosittain

Konsernin liikevaihto ja liiketulos, MEUR  2H/19 1H/19 2H/18 1H/18
Liikevaihto 42,2 33,1 34,5 28,3
Liikevoitto/-tappio 4,7 1,7 3,7 -0,8
Tulos ennen veroja 4,4 1,5 3,5 -0,8
Katsauskauden tulos 6,1 1,5 4,8 -0,8
         
Tuote- ja palveluliikevaihdon jakautuminen, MEUR  2H/19 1H/19 2H/18 1H/18
Tuoteliikevaihto 30,8 18,6 19,0 11,8
  73,1 % 56,1 % 54,9 % 41,8 %
Palveluliikevaihto 11,4 14,5 15,6 15,6
  27,1 % 43,9 % 45,1 % 58,2 %
  
Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR ja %  2H/19 1H/19 2H/18 1H/18
Aasia 0,1
0,3 %
0,2
0,5 %
0,4
1,1 %
0,5
1,7 %
Amerikat
 
12,7
30,2 %
5,8
17,5 %
5,0
14,6 %
3,0
10,6 %
Eurooppa
 
29,3
69,6 %
27,1
82,0%
29,1
84,3 %
24,8
87,7 %