Vuosikertomus 2019
Vastuullisuus Bittiumilla 2019
Etusivu   >  Vastuullisuus  >  Vastuullisuus Bittiumilla

Vastuullisuus Bittiumilla

Bittium on globaali teknologiayritys, jonka vastuullisuus näkyy sen toiminnassa, tuotteissa, tuotteiden elinkaarissa, hankintaketjuissa sekä sen tavassa luoda arvoa ympäröivään yhteiskuntaan. Vastuullisuus perustuu yhtiön strategiaan ja arvoihin, ja se on osa yrityksen organisaatiokulttuuria.